Medycyna

PTSD

Ostre zaburzenie stresowe to stan zdrowia psychicznego, który może wystąpić bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu. Może powodować szereg objawów psychologicznych i bez rozpoznania lub leczenia może prowadzić do zaburzenia stresu pourazowego.

Istnieje ścisły związek między ostrym zaburzeniem stresowym (ASD) a zaburzeniem stresowym pourazowym (PTSD). U niektórych osób po przebyciu ASD rozwija się PTSD.

Według Departamentu Spraw Weteranów Stanów Zjednoczonych, około 19 procent osób rozwinie ASD po doświadczeniu traumatycznego wydarzenia. Każdy reaguje na traumatyczne wydarzenia inaczej, ale ważne jest, aby być świadomym potencjalnych fizycznych i psychologicznych skutków, które mogą wystąpić później.

W tym artykule omawiamy, czym jest ASD, jakie są jego objawy i przyczyny. Omawiamy także diagnostykę, leczenie i zapobieganie.

ASD to stosunkowo nowa diagnoza psychologiczna. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne po raz pierwszy wprowadziło ją do czwartego wydania Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Zdrowia Psychicznego w 1994 roku.

Chociaż ASD ma wiele takich samych objawów jak PTSD, jest odrębną diagnozą.

Osoba z ASD doświadcza stresu psychologicznego bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu. W przeciwieństwie do PTSD, ASD jest stanem przejściowym, a objawy utrzymują się zwykle przez co najmniej 3 do 30 dni po wydarzeniu traumatycznym.

Jeśli dana osoba doświadcza objawów dłużej niż miesiąc, lekarz zwykle ocenia ją pod kątem PTSD.

Symptomy

Osoby z ASD doświadczają objawów podobnych do tych z PTSD i innych zaburzeń stresowych.

Objawy ASD należą do pięciu szerokich kategorii:

Objawy intruzji. Występują one, gdy osoba nie jest w stanie przestać powracać do traumatycznego wydarzenia poprzez retrospekcje, wspomnienia lub sny.

Negatywny nastrój. Osoba może doświadczać negatywnych myśli, smutku i niskiego nastroju.

Objawy dysocjacyjne. Mogą one obejmować zmienione poczucie rzeczywistości, brak świadomości otoczenia i niemożność przypomnienia sobie części traumatycznego wydarzenia.

Objawy unikania. Osoby z tymi objawami celowo unikają myśli, uczuć, ludzi lub miejsc, które kojarzą im się z traumatycznym wydarzeniem.

Objawy pobudzenia. Mogą one obejmować bezsenność i inne zaburzenia snu, trudności z koncentracją, drażliwość lub agresję, która może być słowna lub fizyczna. Osoba taka może również czuć się spięta lub czujna i bardzo łatwo dać się zaskoczyć.

Osoby z ASD mogą rozwijać dodatkowe zaburzenia psychiczne, takie jak lęk i depresja.

Symptomy lęku obejmują:

poczucie zbliżającej się zagłady

nadmierne zamartwianie się

trudności z koncentracją

zmęczenie

niepokój

gonitwa myśli

Objawy depresji obejmują:

uporczywe uczucie beznadziejności, smutku lub odrętwienia

zmęczenie

niespodziewany płacz

utrata zainteresowania czynnościami, które kiedyś sprawiały przyjemność

zmiany apetytu lub wagi ciała

myśli o samobójstwie lub samookaleczeniu

Osoby mogą zachorować na ASD po doświadczeniu jednego lub więcej traumatycznych wydarzeń. Zdarzenie traumatyczne może spowodować znaczne szkody fizyczne, emocjonalne lub psychiczne.

Do możliwych zdarzeń traumatycznych należą między innymi:

śmierć bliskiej osoby

zagrożenie śmiercią lub poważnymi obrażeniami

klęski żywiołowe

wypadki samochodowe

napaść seksualna, gwałt lub przemoc domowa

otrzymanie nieuleczalnej diagnozy

przeżycie traumatycznego urazu mózgu

Czynniki ryzyka

Osoba może zachorować na ASD w dowolnym momencie swojego życia. Jednak w przypadku niektórych osób ryzyko wystąpienia tego zaburzenia może być wyższe.

Czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko rozwoju ASD to m.in:

wcześniejsze doświadczenie, bycie świadkiem lub posiadanie wiedzy o traumatycznym wydarzeniu

historia innych zaburzeń psychicznych

występowanie reakcji dysocjacyjnych na traumatyczne wydarzenia w przeszłości

wiek poniżej 40 latZaufane źródło

bycie kobietą

Diagnoza

Lekarz lub pracownik służby zdrowia psychicznego może zdiagnozować ASD. Będą oni zadawać pytania dotyczące traumatycznego wydarzenia i objawów danej osoby.

Pracownik służby zdrowia zazwyczaj diagnozuje ASD, jeśli u osoby wystąpi dziewięć lub więcej objawów ASD w ciągu 1 miesiąca od traumatycznego wydarzenia. Symptomy, które pojawiają się po tym czasie lub utrzymują się dłużej niż miesiąc, mogą wskazywać na PTSD.

Aby zdiagnozować ASD, pracownik służby zdrowia wykluczy również inne możliwe przyczyny, takie jak:

inne zaburzenia psychiczne

używanie substancji

choroby podstawowe

Pracownik służby zdrowia będzie ściśle współpracował z daną osobą, aby opracować plan leczenia odpowiadający jej indywidualnym potrzebom. Leczenie ASD skupia się na zmniejszeniu objawów, poprawie mechanizmów radzenia sobie i zapobieganiu PTSD.

Opcje leczenia ASD mogą obejmować:

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT). Lekarze zazwyczaj zalecają CBT jako leczenie pierwszego rzutu dla osób z ASD. CBT obejmuje pracę z przeszkolonym specjalistą w zakresie zdrowia psychicznego w celu opracowania skutecznych strategii radzenia sobie.

Mindfulness. Interwencje oparte na mindfulness uczą technik radzenia sobie ze stresem i niepokojem. Mogą one obejmować medytację i ćwiczenia oddechowe.

Leki. Pracownik służby zdrowia może przepisać leki przeciwdepresyjne lub przeciwdrgawkowe, aby pomóc w leczeniu objawów.

Zapobieganie

Nie zawsze jest możliwe uniknięcie przeżycia traumatycznych wydarzeń. Istnieją jednak sposoby na zmniejszenie ryzyka rozwoju ASD po tym wydarzeniu.

Mogą one obejmować:

konsultacje z lekarzem lub specjalistą od zdrowia psychicznego po traumatycznym wydarzeniu

szukanie wsparcia u rodziny i przyjaciół

podjęcie leczenia innych zaburzeń psychicznych

pracę z trenerem behawioralnym w celu wypracowania skutecznych mechanizmów radzenia sobie z problemami

odbycie szkolenia przygotowawczego, jeśli praca danej osoby wiąże się z wysokim ryzykiem narażenia na wydarzenia traumatyczne

Podsumowanie

ASD nie jest rzadkim stanem i może wystąpić po doświadczeniu przez osobę traumatycznego wydarzenia. Osoby, których zawód naraża je na traumatyczne wydarzenia, mają wyższe ryzyko rozwoju ASD.

ASD ma bliski związek z PTSD i dzieli wiele tych samych objawów. Jednak ASD jest stanem krótkotrwałym, który zwykle ustępuje w ciągu miesiąca, podczas gdy PTSD jest stanem przewlekłym. Jeśli dana osoba ma objawy ASD przez okres dłuższy niż miesiąc, lekarz może ocenić ją pod kątem PTSD.

Leczenie ma na celu zmniejszenie objawów i pomoc osobie w opracowaniu skutecznych strategii radzenia sobie. Dostępne opcje obejmują CBT, techniki mindfulness i leki.

Pomocą w radzeniu sobie z uczuciami i kontynuowaniu życia po traumatycznym wydarzeniu może być także zwrócenie się do przyjaciół, rodziny i grup wsparcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *