Psychologia

Psychologia humanistyczna

Określana również jako humanizm, ta szkoła myślenia pojawiła się około lat 50-tych, w reakcji na dominujące wówczas teorie behawioryzmu i psychoanalizy. Psychoanaliza skupiała się na analizie nieświadomych wzorców, które wpływają na zachowanie, natomiast behawioryzm analizował proces warunkowania, który rządzi zachowaniem. Perspektywa humanistyczna uważała psychoanalizę i behawioryzm za bardzo wąsko skoncentrowane i pesymistyczne, ponieważ nacisk kładziono […]

Psychologia

Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza bada złożone procesy wewnętrzne lub umysłowe, które obejmują analizę funkcjonowania mózgu wyższego rzędu, w tym rozwiązywanie problemów, myślenie i używanie języka. Teoria ta wykorzystuje różnorodne narzędzia poznawcze, aby opisać, jak ludzie postrzegają, interpretują i działają w odpowiedzi na swoje otoczenie, w tym podejmowanie decyzji i rozumowanie. Psychologowie poznawczy starają się również analizować, w […]

Psychologia

Psychologia behawioralna

Mocne i słabe strony podejścia psychologii behawioralnej Podejście behawioralne opiera się na metodach naukowych, które mogą być obserwowane, testowane, kwantyfikowane i dalej badane w celu wyjaśnienia różnych procesów behawioralnych. Podejście behawioralne może być stosowane w dziedzinach terapeutycznych w celu zmiany lub kształtowania szkodliwych lub niedostosowanych zachowań zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Różni terapeuci […]

Psychologia

Czy twoje pragnienie dominacji w sypialni czyni cię złą feministką?

Preferencje seksualne i dziwactwa są sprawą osobistą i mogą być trudne do omówienia, zwłaszcza gdy są postrzegane jako „tabu” lub niepoprawne politycznie. Może to być szczególnie prawdziwe w przypadku kobiet, które lubią lub szukają dominacji w sypialni, często określanej jako „uległość”. Istnieje przekonanie, że kobieta, która chce być zdominowana przez mężczyznę, utrwala patriarchalną dynamikę władzy, […]