Psychologia

Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza bada złożone procesy wewnętrzne lub umysłowe, które obejmują analizę funkcjonowania mózgu wyższego rzędu, w tym rozwiązywanie problemów, myślenie i używanie języka. Teoria ta wykorzystuje różnorodne narzędzia poznawcze, aby opisać, jak ludzie postrzegają, interpretują i działają w odpowiedzi na swoje otoczenie, w tym podejmowanie decyzji i rozumowanie. Psychologowie poznawczy starają się również analizować, w […]

Psychologia

Psychologia behawioralna

Mocne i słabe strony podejścia psychologii behawioralnej Podejście behawioralne opiera się na metodach naukowych, które mogą być obserwowane, testowane, kwantyfikowane i dalej badane w celu wyjaśnienia różnych procesów behawioralnych. Podejście behawioralne może być stosowane w dziedzinach terapeutycznych w celu zmiany lub kształtowania szkodliwych lub niedostosowanych zachowań zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Różni terapeuci […]