Psychologia

Psychologia poznawcza

Psychologia poznawcza bada złożone procesy wewnętrzne lub umysłowe, które obejmują analizę funkcjonowania mózgu wyższego rzędu, w tym rozwiązywanie problemów, myślenie i używanie języka. Teoria ta wykorzystuje różnorodne narzędzia poznawcze, aby opisać, jak ludzie postrzegają, interpretują i działają w odpowiedzi na swoje otoczenie, w tym podejmowanie decyzji i rozumowanie. Psychologowie poznawczy starają się również analizować, w jaki sposób nasze emocje, takie jak strach i pożądanie, wpływają na nasze zdolności poznawcze i w pewnych okresach badają wraz z neuronaukowcami diagnozę przejawów emocjonalnych i ich wpływu na zdolności poznawcze. Psychologia poznawcza ma swoje zastosowanie w organizacjach przemysłowych, zarządzaniu, rozwoju i psychologii dziecka, edukacji i wielu innych dziedzinach.

Psychologia poznawcza ma swoje zastosowanie w różnych innych dziedzinach związanych z psychologią do rozwiązywania problemów psychologicznych zarówno w kontekście organizacyjnym jak i osobistym.

Depresja: Z pomocą technik doradczych i terapii poznawczych, psychiatrzy lub doradcy pomagają swoim pacjentom zwalczać depresję wraz z lekami przeciwdepresyjnymi w leczeniu depresji.

Zachowania antyspołeczne i agresywne: Agresywne i antyspołeczne zachowanie ludzi zależy od tego, jak ludzie przetwarzają informacje społeczne i reagują na innych w odpowiedzi na zachowanie innych ludzi. Kenneth Dodge zidentyfikował pięć wskazówek, którymi ludzie kierują się przy ocenie i reagowaniu na zachowanie innych ludzi, co zostało opisane poniżej:

Kodowanie informacji społecznej

Interpretacja informacji społecznych lub wskazówek

Poszukiwanie reakcji

Ocenianie odpowiedzi

Wdrażanie reakcji

Stając się bardziej świadomym powyższych 5 kluczowych procesów, ludzie mogą dokonywać świadomych wyborów w odniesieniu do swoich społecznych wzorców zachowań i nauczyć się kontrolować poziom agresji w swoim zachowaniu, poświęcając czas i myśląc o każdym kroku w miarę jego trwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *