Medycyna

PTSD

Ostre zaburzenie stresowe to stan zdrowia psychicznego, który może wystąpić bezpośrednio po traumatycznym wydarzeniu. Może powodować szereg objawów psychologicznych i bez rozpoznania lub leczenia może prowadzić do zaburzenia stresu pourazowego. Istnieje ścisły związek między ostrym zaburzeniem stresowym (ASD) a zaburzeniem stresowym pourazowym (PTSD). U niektórych osób po przebyciu ASD rozwija się PTSD. Według Departamentu Spraw […]